สำหรับสมาชิกซีโอเอส คอสซูติก เพียงท่านลงทะเบียนด้วยรหัส 12 หลักที่ "REGISTER POINT" เพื่อรับคะแนนสะสมสำหรับแลกรับผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก COS Coseutics

รหัส 12 หลักคือรหัสที่ระบุในใบแสดงความคิดเห็น ซึ่งแนบมาในกล่องผลิตภัณฑ์
หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทะเบียนรหัส 12 หลัก กรุณาติดต่อที่ infoinfo@cos-coseutics.com

ลงทะเบียนวันนี้ รับคะแนนสะสมแบบง่ายๆ
COS Coseutics Intensive White Cream 10 gm. แลกรับ 18 คะแนน
COS Coseutics Intensive White Cream 30 gm. แลกรับ 48 คะแนน
COS Coseutics Whitening Serum 15 ml. แลกรับ 48 คะแนน
COS Coseutics Gentle Facial Cleanser 110 ml. แลกรับ 18 คะแนน
COS Coseutics Gentle Facial Cleanser 500 ml. แลกรับ 40 คะแนน
COS Coseutics Active Moisturizer with Hyaluronan VL 45 gm. แลกรับ 74 คะแนน
COS Coseutics Facial Sunscreen SPF50 PA+++ 20 gm. แลกรับ 11 คะแนน
COS Coseutics Anti-acne gel 5 ml. แลกรับ 11 คะแนน
COS Coseutics Hydromoist 125 ml. แลกรับ 11 คะแนน

สะสมคะแนน แลกรับแบบสบายๆ
100 คะแนน แลกรับผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่งต่อไปนี้ 1 กล่อง
 • COS Coseutics Intensive White 10 gm.
 • COS Coseutics Gentle Facial Cleanser for Sensitive Skin 110 ml.
 • COS Coseutics Gentle Facial Cleanser for Oily and Pimple Skin 110 ml.
 • COS Coseutics Anti-acne gel 5 ml.

 • 280 คะแนน แลกรับผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่งต่อไปนี้ 1 กล่อง
 • COS Coseutics Intensive White 30 gm.
 • COS Coseutics Whitening Serum
 • COS Coseutics Facial Sunscreen SPF50 PA+++ 20 gm.
 • COS Coseutics Hydromoist 125 ml.
  450 คะแนน แลกรับผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่งต่อไปนี้ 1 กล่อง
 • COS Coseutics Active Moisturizer with Hyaluronan VL

 • *ขอสงวนสิทธิ์จัดส่งเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น
  *Sorry for the inconvenience, goods will only be shipped in the Kingdom of Thailand.

  ทุกความเห็นของคุณมีค่า
  ทุกความเห็นของท่านเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา COS Coseutics ให้ตรงกับความต้องการของท่าน โดยแสดงความคิดเห็นผ่านทางเว็บ หรือในใบแสดงความคิดเห็นและส่งกลับมายังบริษัท

  เงื่อนไข
  1.คะแนนและของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  2.สมาชิกไม่สามารถโอน หรือแลกคะแนน หรือแลกของรางวัลระหว่างสมาชิกได้
  3.ชื่อและที่อยู่ของสมาชิกผู้ได้รับสิทธิ์ อ้างอิงจากข้อมูลที่ได้ลงทะเบียนไว้เท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิหากข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้อง