สำหรับสมาชิกซีโอเอส คอสซูติก เพียงท่านลงทะเบียนด้วยรหัส 12 หลักที่ "REGISTER POINT" เพื่อรับพอยท์สำหรับแลกรับผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก COS Coseutics

รหัส 12 หลักคือรหัสที่ระบุในใบแสดงความคิดเห็น ซึ่งแนบมาในกล่องผลิตภัณฑ์

ลงทะเบียนวันนี้ รับพอยท์แบบง่ายๆ
COS Coseutics Intensive White Cream 10 gm. แลกรับ 18 พอยท์
COS Coseutics Intensive White Cream 30 gm. แลกรับ 48 พอยท์
COS Coseutics Whitening Serum 15 ml. แลกรับ 48 พอยท์
COS Coseutics Gentle Facial Cleanser 110 ml. แลกรับ 18 พอยท์
COS Coseutics Gentle Facial Cleanser 500 ml. แลกรับ 40 พอยท์
COS Coseutics Active Moisturizer with Hyaluronan VL 45 gm. แลกรับ 74 พอยท์
COS Coseutics Facial Sunscreen SPF50 PA+++ 20 gm. แลกรับ 11 พอยท์
COS Coseutics Anti-acne gel 5 ml. แลกรับ 11 พอยท์
COS Coseutics Hydromoist 125 ml. แลกรับ 11 พอยท์

สะสมพอยท์ แลกรับแบบสบายๆ
100 พอยท์ แลกรับผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่งต่อไปนี้ 1 กล่อง
 • COS Coseutics Intensive White 10 gm.
 • COS Coseutics Gentle Facial Cleanser for Sensitive Skin 110 ml.
 • COS Coseutics Gentle Facial Cleanser for Oily and Pimple Skin 110 ml.
 • COS Coseutics Anti-acne gel 5 ml.

 • 280 พอยท์ แลกรับผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่งต่อไปนี้ 1 กล่อง
 • COS Coseutics Intensive White 30 gm.
 • COS Coseutics Whitening Serum
 • COS Coseutics Facial Sunscreen SPF50 PA+++ 20 gm.
 • COS Coseutics Hydromoist 125 ml.
  450 พอยท์ แลกรับผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่งต่อไปนี้ 1 กล่อง
 • COS Coseutics Active Moisturizer with Hyaluronan VL

 • *ขอสงวนสิทธิ์จัดส่งเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น
  *Sorry for the inconvenience, goods will only be shipped within the Kingdom of Thailand.

  ทุกความเห็นของคุณมีค่า
  ทุกความเห็นของท่านเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา COS Coseutics ให้ตรงกับความต้องการของท่าน โดยแสดงความคิดเห็นผ่านทางเว็บ หรือในใบแสดงความคิดเห็นและส่งกลับมายังบริษัท

  เงื่อนไข
  1.ใบพอยท์ในกล่องผลิตภ้ณฑ์มีอายุ 3 ปีนับจากวันผลิตของผลิตภัณฑ์นั้น ใบพอยท์ที่อายุเกินถ้าสะสมสำเร็จจะถูกระบบลบออกโดยอัตโนมัติ
  2.พอยท์และของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  3.สมาชิกไม่สามารถโอน หรือแลกพอยท์ หรือแลกของรางวัลระหว่างสมาชิกได้
  4.ชื่อและที่อยู่ของสมาชิกผู้ได้รับสิทธิ์ อ้างอิงจากข้อมูลที่ได้ลงทะเบียนไว้เท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิหากข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้อง